Vier redenen waarom zonnepanelen nog steeds interessant zijn

Zonnepanelen worden nog volop geplaatst. In dit artikel geven we aan waarom ze nog altijd interessant zijn. De eerste reden is ecologisch van aard. De andere redenen zijn financieel getint. Hoeveel de opbrengst van zonnepanelen kan zijn, hangt van diverse factoren af. Bij gunstige omstandigheden kan je aardig wat op je elektriciteitsrekening besparen. Bovendien gaan zonnepanelen tot wel 40 jaar mee.

© Pixabay.com

Groene stroom

De eerste reden voor de aantrekkelijkheid van zonnepanelen heeft niet onmiddellijk met de portemonnee te maken. Als je regelmatig nieuwsberichten leest, dan zal het je niet zijn ontgaan dat er een wereldwijde klimaatverandering aan het optreden is. De grote boosdoener daarvan is de CO2-uitstoot. Die wordt veroorzaakt door de verbranding van aardgas, kolen en andere fossiele brandstoffen. Veel stroom wordt in Nederland nog altijd opgewekt in elektriciteitscentrales door die verbranding. Het is zaak om die te verminderen. Daar kan je een bijdrage aan leveren door de plaatsing van zonnepanelen op het dak van je woning. Die leveren groene stroom, omdat er niets wordt verbrand. Daarnaast is het belangrijk om in gedachten te houden, dat we met fossiele brandstoffen over gelimiteerde voorraden praten.

Subsidie versus prijzen

Aan de ene kant wordt er op landelijke niveau geen subsidie meer verleend op zonnepanelen kopen. Op gemeentelijk niveau kan dat nog wel het geval zijn. Aan de andere kant zijn echter in de afgelopen jaren de prijzen van zonnepanelen behoorlijk gedaald door de grote belangstelling. Over de afgelopen 10 jaar praten we dan over 37%. Momenteel dalen de prijzen echter minder snel. Nederland is op Europees niveau de koploper van de per bewoner met zonnepanelen opgewekte stroom. Er is een manier om de btw terug te vragen, die je op je zonnepaneelinstallatie hebt betaald. Die manier heb je vanaf 1 januari 2023 niet meer nodig. De regering is namelijk van plan die btw met ingang van die datum af te schaffen. Dat gaat je 21% schelen!

Salderingsregeling

In Nederland geldt nog altijd de salderingsregeling. Die houdt in dat je middels zonnepanelen opgewekte stroom kan terugleveren aan het lichtnet. Dat wordt salderen genoemd, want je krijgt normaliter geen geld in handen. De door jouw geleverde stroom wordt op je elektriciteitsrekening in mindering gebracht. Nu ontvang je voor die stroom hetzelfde tarief als je elektriciteitsleverancier jou in rekening brengt voor de aan jou geleverde stroom. De salderingsregeling wordt vanaf 2025 tot 2031 wel geleidelijk afgebouwd. Vanaf 2031 hangt het van je elektriciteitsleverancier af, hoeveel je vergoeding je krijgt voor de door jou geleverde stroom.

© Pixabay.com

Waardevermeerdering woning

Met de installatie van zonnepanelen gaat de waarde van je woning omhoog. We noemden al de lange levensduur van zonnepanelen. Ze vertegenwoordigen dus geruime tijd een waarde. Het is niet te verwachten dat de elektriciteitstarieven gaan zakken en daarom heb je vele jaren financieel voordeel van zonnepanelen. Dat is ook interessant voor de nieuwe bewoners, als je je woning zou verkopen.